طراحی نشانه نوشته ( Logotype ) برند معماربتن، تولید کننده انواع بلوک های سبک سیمانی - ۱۳۹۴

Logotype Design For MemarBeton’s factori – 2015