طراحی نشانه نوشتاری ( Logotype ) برند جواهری آزادی - ۱۳۹۲

Logotype Design For AZADI Jewelry store – 2013