برندینگ در دنیای کسب و کاربه کلیه اقدامات و تدابیری گفته می شود که در نهایت منجر به بالا رفتن ارزش برند در ذهن مخاطب هدف خواهد شد.

این فرایند ها در در دو حوزه اصلی ساختار مدیریتی سازمان و همچنین ساختار بصری و تبلیغاتی سازمان رخ می دهند و در صورت پیاده سازی صحیح و اصولی، مجموعه تحت مشاوره را از حیث بهره مندی از مزیت های رقابتی ملموس و تصاحب شرایط ایده آل کسب و کار تامین می کنند.

.دپارتمان برندینگ گروه گپ به جهت تجمیع تخصص‌ها و توانمندی‌ها در عرصه مدیریت، تبلیغات، طراحی گرافیک و امور اجرایی مفتخر است که تجربیات و پتانسیل های خود را در اختیار مدیران روشن بین و خوش فکر کسب و کارهای علاقمند قرار دهد

وب

فرآیند-کسب‌و‌کار